Novinky a aktuality

Súťaž pre Recyklohráčov

Milí malí Recyklohráči, náš partner v projekte - Strom života pre vás pripravil súťaž k Svetovému Dňu vody 22.03.2022. Pomocou QR kódu sa dostanete k zaujímavému pokusu. O tom, ako u vás táto aktivita prebiehala pošlite fotodokumentáciu a krátky popis na adresu stromacik@stromzivota.sk najneskôr do 25.03.2022. Jedného z vás Strom života odmení peknou stromáčikovskou cenou.

Ak chcete o Strome života vedieť viac, čítajte:-) 

 

Zažite spoločnú zábavu s vašimi deťmi pri objavovaní prírody

 

Strom života.„ Strom života sa viac ako 40 rokov venuje environmentálnej výchove, outdoorovej edukácii, bádateľsky orientovanému vyučovaniu a osobnostnému rozvoju detí a mládeže. V týchto témach sa zapájame do národných aj medzinárodných projektov, ktoré sprístupňujeme všetkým druhom škôl a rodičom detí. Vydávame časopisy pre deti v materských školách, na prvom stupni základnej školy, pre učiteľov pripravujeme príručky k environmentálnej výchove a stále vylepšujeme našu online Akadémiu Stromu života. Zapojené školy z celého Slovenska formou členstva v Klube získavajú prístup k ďalším vzdelávacím materiálom, ktoré rozširujeme každý mesiac,”hovorí jeho riaditeľ Ing. Jozef Kahan, PhD..

Spolupráca s Recyklohrami. Projekt Recyklohry sa nám svojím konceptom veľmi páči. Myslíme si totiž, že správne triedenie odpadu a zvlásť izolácia elektroodpadu, ako napríklad mobilné telefóny, predstavuje v súčasnosti veľmi dôležitú súčasť environmentálnej výchovy. Tiež sa držíme myšlienky sieťovania organizácií s podobným zameraním, pretože spoločne dokážeme osloviť viac škôl, učiteľov i žiakov a nadchnúť ich pre myšlienky ochrany životného prostredia. Radi sme prispeli do súťaže našimi časopismi Stromáčik, ktorý sa postupne šíri na slovenskom časopiseckom trhu.

Založte si Klub Stromu života. V našom EnviSHOPe si môže časopisy pre deti a iné materiály objednať akýkoľvek zákazník. Ak má však škola záujem realizovať environmentálnu výchovu intenzívnejšie, k dispozícii je možnosť Klubového členstva. V Klube sú následne združené deti a mládež, ktoré pod vedením svojho vedúceho realizujú aktivity pripravené Stromom života vo svojom prostredí. Vedúcim Klubu môže byť učiteľ alebo rodič. Medzi najzaujímavejšie benefity členstva patrí prístup do spomínanej stromáckej Akadémie - ku vzdelávacím materiálom, testom a námetom na aktivity. Online Akadémia predstavuje skvelú príležitosť, ako deťom vo veku od 4 do 15 rokov hravou formou vysvetliť zložité témy, ako je klimatická kríza či biodiverzita. Členovia majú k dispozícií aj pdf verziu časopisu Stromáčik. Učiteľ si tak môže vytlačiť vybranú stranu časopisu koľkokrát potrebuje. Prístup do členskej sekcie nezískava len registrovaný učiteľ, ale aj rodičia všetkých zapojených detí. Ak teda na škole existuje Klub Stromu života, každý rodič si môže stiahnuť aktivity, ktoré chce so svojím dieťaťom realizovať individuálne. V neposlednom rade ponúkame Klubom možnosť čerpať menšie granty, zapájať sa do troch mesačných súťaží (spolu 30 súťaží do roka) a k dispozícii majú aj možnosť prezentovať vlastné aktivity na stránke Stromu života. Momentálne máme po celom Slovensku 161 školských a rodinných klubov a chceli by sme osloviť aj ďalších.

Naše časopisy. Stromáčik pre najmenších je určený najmä pre materské školy a vychádza každé dva mesiace. Časopis Stromáčik je mesačník a jeho čitateľmi sú predškoláci a deti do približne 8 rokov. Oba časopisy si dávajú za cieľ prebúdzať v deťoch chuť bádať, spoznávať svet okolo seba a hravou formou rozvíjať ich zručnosti. Rodičom a pedagógom poskytujú tipy na rôzne outdoorové aktivity či možnosti zážitkového vzdelávania. Žiaden z časopisov neobsahuje reklamné strany, pričom všetky obrázky sú originály slovenských ilustrátorov. A keďže sa venujeme environmentálnej výchove, časopisy sú vytlačené na recyklovanom papieri, ktoré výroba je CO2 neutrálna, nepoužívajú sa pri nej optické zjasňovače, ani bielenie chlórom. Časopis bol z verejných zdrojov podporený už druhý rok aj Fondom na podporu umenia.

 

Späť
1292
registrovaných škôl
COOKIES
Recyklohry potrebuje Váš súhlas k využitiu jednotlivých dát, aby Vám okrem iného, mohol ukazovať informácie týkajúce sa Vašich záujmov. Súhlas udelíte kliknutím na tlačidlo Prijať všetko.
Prijať všetko
Súhlas môžete odmietnuť tu.