Čo sú to Recyklohry?

Školský Recyklačný program Recyklohry vznikol v decembri roku 2010 so zámerom podporiť environmentálnu výchovu na materských, základných a stredných školách na Slovensku. Predlohou bol projekt RECYKLOHRY, do ktorého sa v Českej republike zapojilo už viac než 2 250 školských zariadení. Cieľom projektu je prehĺbiť znalosť žiakov a študentov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom batérií a použitých drobných elektrozariadení. Projekt je financovaný spoločnosťou ASEKOL SK, ktorá sa na Slovensku špecializuje na spätný odber a recykláciu vyslúžilých elektrozariadení a batérií.

Projekt je určený všetkým MŠ, ZŠ aj SŠ na Slovensku a účasť v ňom je celkom bezplatná. Zdarma je aj dodanie zberných nádob na vyslúžilé drobné elektrozariadenia a na použité batérie a tiež následný odvoz po ich naplnení.

RECYKLOHRY rozvíjajú vzťah detí k životnému prostrediu formou tematických hier, praktických činností, kvízov a menších projektov, ale tiež osobné skúsenosti detí pri zbere vyslúžilého drobného elektrozariadenia a použitých batérii. Za plnenie úloh a zber získavajú školy body, ktoré si potom môžu v našom špeciálnom internetovom katalógu vymeniť za rôzne odmeny charakteru výtvarných či športových potrieb, hier, školských pomôcok, alebo tiež vstupeniek do divadiel, kín a zoo.

Pre podrobné informácie si, prosím, prečítajte Pravidlá projektu.

Viac informácií vám poskytneme na emailovej adrese info@recyklohry.sk a k dispozícii je vám tiež telefónne číslo 02 32 118 801, kde zodpovieme všetky Vaše otázky týkajúce sa školského recyklačného programu Recyklohry.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?

1260 registrovaných škôl

Nie je nainštalovaný flash plugin.