ECOPRESS Ručný lis na PET fľaše

ECOPRESS Ručný lis na PET fľaše Výrobek je určený na použitie až po jeho uchytení podľa návodu na pevnú zvislú plochu. V opačnom prípade hrozí poškodenie výrobku. Pred samotným lisovaným fľaše je potrebné z fľaše odstrániť vrchnák, aby mohol pri lisovaní unikať vzduch. Hrdlo fľaše je potrebné zasunúť do otvoru v hornej časti a zatlačiť spodnú časť fľaše dovnútra lisu. Plynulým pohybom páky dolu lisujte fľašu medzi čeľusťami lisu. Pred uvoľnením fľaše z lisu nasaďte vrchnák na hrdlo fľaše a pevne zatiahnite, aby vzduch nevnikal do fľaše. Výrobok nie je určený pre deti. Výrobca preto nedoporučuje manipuláciu s lisom osobám mladším ako 15 rokov. Nie je dovolené lis používať na iný ako určený účel. Na umývanie sa doporučujú bežné prostriedky bez abrazívnych prísad.
1 294 bodov

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?

1253 registrovaných škôl

Nie je nainštalovaný flash plugin.